Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Yvonne Nerstedt

Digitaliseringsombud

Personbilden är ej tillgänglig.

Ove Haglund

Folkhälsa/Friskvård, Trafik

Personbilden är ej tillgänglig.

Peter Wåglund

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Inga Rosén

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Pär Århammar

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Roland Hultqvist

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Eva Sjölin

Revisor ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Monica Wåglund

Webbredaktör

Personbilden är ej tillgänglig.

Ulla Ohlsson

Webbredaktör, Medlemsregisteransvarig, Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Bengt Thyrsson

Webbredaktör, Webbredaktör