Februari

Föreningens årsmöte onsdagen den 27 februari.

  • Per-Åke Öster och Lotta Råssjö leder årsmötesförhandlingarna
  • Hans Nilsson äntrar podiet som omvald ordförande
  • Kaffe med smörgås efter genomgångna årsmötesförhandlingar
  • Per-Åke Öster och Lotta Råssjö leder årsmötesförhandlingarna
  • Hans Nilsson äntrar podiet som omvald ordförande
  • Kaffe med smörgås efter genomgångna årsmötesförhandlingar

Drygt 70 personer mötte upp i det fina vårvädret för att deltaga på 2019 års årsmöte.
Mötet inleddes med en kort genomgång av det gångna årets resor och andra begivenheter. Avgående ordföranden kunde också berätta att föreningen nu har mer än 250 medlemmar och därmed har rätt att ha 6 representanter på distriktets årsstämma.
Därefter följde parentation med ljuständning och en tyst minut till minne av våra bortgångna medlemmar. Vi sjöng psalmen Härlig är jorden a capella.
Sedan vidtog årsmötesförhandlingarna under ledning av dagens mötesordförande Per-Åke Öster med Lotta Råssjö som sekreterare.
Jan Adamsson, Hans Tellgren och Britt Åhsling lämnade styrelsen och avtackades med blomstercheckar.
Vår omvalde ordförande Hans Nilsson presenterade en ny styrelsemedlem, Margareta Strömberg samt två ersättare, Ingela Wallin och Solveig Zuaw.
Efter information av ordföranden om kommande aktiviteter serverades kaffe med kyrkans goda smörgåsar och en godbit. Dragning och utlottning av lotterivinster därefter.

Dagordning 
Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsplan 
Balansräkning 
Resultaträkning 
Budget 
Protokoll