Om föreningen

SPF Seniorerna Hallsberg har drygt 300 medlemmar som främst bor i och runt tätorten Hallsberg samt i Viby

  • Främre raden: Britt Nyblom,Kjerstin Larsson, Inga-Lisa Skirling, Ann-Cathrin Löfstedt. Bakre raden: Christer Einarsson, Margareta Hellsten, Christina Gabrielsson, Torbjörn Härlin, Tomas Hagenfors.

Vi träffas på månadsmöten hela året om - utom juni, juli och december månad och då inget annat anges - sista onsdagen i månaden kl 14.00 i Equmeniakyrkans lokaler (före detta Missionskyrkan), Hallsberg. Vi har också andra aktiviteter som gemensam lunch andra torsdagen i månaden och oftast någon utflykt, filmvisning eller annan aktivitet mitt i månaden.

Håll även uppsikt på Föreningsnytt på NAs lokalsidor, som ofta ger en extra påminnelse om "när, var, hur", samt naturligtvis här på vår hemsida.

Du är välkommen att "pröva på" genom att träffa medlemmar, uppleva en trevlig/informativ programpunkt m.m för att sedan säkert bli medlem i föreningen. Förutom gemenskap innebär medlemskap många fördelar, t.ex. möjlighet att delta bl.a i månadsmöten med omväxlande innehåll, i studiecirklar där man gemensamt bestämmer innehållet, samt i resor både när och lagom fjärran.

Vi ser som vår huvudsakliga uppgift att verka för en ökad gemenskap och att stimulera till såväl psykisk som fysisk aktivitet samt att tillvarata medlemmarnas intressen i gemensamma samhällsfrågor.

SPF Seniorerna, där vi ingår, är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer. Såväl ålderspensionärer som yngre avtalspensionärer är välkomna. Den som är gift eller sambo med medlem kan utan att själv ha denna rätt beviljas medlemskap.