Övriga aktiviteter 2020

Året har varit speciellt då alla månadsmöten och andra aktiviteter varit inställda hela våren och sommaren på grund av den rådande Coronapandemin.
Några studiecirklar har hållits utomhus under sommaren liksom Boulespel och stavgång. Under hösten startades dock verksamheten om igen med ett månadsmöte i oktober och modevisning på Stinsen. Tyvärr återkom pandemin med full kraft i november så all verksamhet fick ställas in igen.

Modevisning på Stinsen

Onsdagen den 14 oktober kl 19 hade SPF Seniorerna en lyckad modevisning på hotell Stinsens Top Floor.
Ca 40 damer från föreningen och de två deltagande företagen, Kävestaboden i Sköllersta med Ulla-Britt Magnusson och UR-Design med Ulla Rehnberg, träffades med distans enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Mannekängerna var Ingela Wallin, Monica Ringenberg, Kerstin Jansson, och Irene Eriksson, alla från vår förening och med en personlig stil som var mycket uppskattad. Även Ulla Rehnberg och Ulla-Britt Magnusson deltog som mannekänger med sina produkter.

Mannekängerna Monica Ringenberg, Irene Eriksson, Ulla-Britt Magnusson, Ulla Rehnberg, Ingela Wallin och Kerstin Jansson samlade.


Ulla Rehnberg på cat-walken.


Ingela med den glest placerade publiken i bakgrunden, allt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Irene med tigerränder.


Monica med ännu mer gult.

Kerstin Jansson med flott hatt.

Efter förfriskningar och kaffe kunde konferencieren Britt Åhsling tacka alla medverkande och besökare för en stimulerande och lyckad afton.