Utflykt till Hällabrottet

Onsdagen den 18 september gjordes en utflykt till Hällabrottets Stenarbetsmuseum, Kontoret och Hembygdsgården.