40-års jubileum i augusti 2016

Den 20 augusti 2016 firades föreningens 40-års jubileum på Stinsens festvåning