Hälsa-Passion hela livet

Cirkeln syftar till att motverka ensamhet och stärka seniorer att själva ta aktivt ansvar och kontroll över sin livssituation.
Deltagarna deltar aktivt genom att föreslå olika aktiviteter som studiebesök och besök av olika informatörer.
Vi träffas var tredje vecka efter deltagarnas önskemål.

Kontakta Inga Alexandersson tel. 0735 40 95 37