Ungersk afton i Valvet under Bergöös

Onsdagen den 19 oktober hölls en Ungersk afton i Valvet