Aktiviteter

Uppdaterades: 20 oktober 2020

Vi ställer inte in, vi ställer om! Månadsmöten kommer att återupptas men med begränsat antal deltagare. Mer info nedan. Många aktiviteter har återupptagits, kontakta aktivitetsansvarig om du vill veta mer om någon av våra aktiviteter.

För att kunna begränsa antalet deltagare till våra månadsmöten och andra större aktiviteter så måste vi börja med föranmälan.
Först till kvarn gäller men i vissa fall kan vi ordna med en extra föreställning om allt för många har anmält intresse. Inför varje möte läggs en nyhet ut på hemsidan. Där anges vem man ska anmäla sig till.
På månadsmötena kan vi inte servera fika utan man får ta med en egen fikakorg.

Nedan hittar du första och sista sidan på vårt program och du finner telefonnummer och mailadress till styrelse och aktivitetsansvariga där.

Program för 2020 Framsidan         
Program för 2020 sista sidan 

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 20 oktober 2020