Dialogcirkel

En studiecirkel med ett intressant och roligt koncept.
Deltagarna, 3-5 personer, får själva välja vilket ämne de vill ta upp och prata om. Varje deltagare får 10-15 minuter på sig att berätta. Övriga deltagare är tysta och lyssnar. Därefter är det dags för frågor och kommentarer

Kontakta Margareta Strömberg tel 076 162 5275 eller mail margareta.stromberg@gmail.com för mer information.