Biljard

Uppdaterades: 24 augusti 2020

Onsdag kl 10 -12 i ungdomsgården (gamla brandstationen, fd Children's).
Kontakta Lars-Erik Hulldin tel 070 627 5963  för info.

Publicerades: 05 december 2016 Uppdaterades: 24 augusti 2020