Biljard

Uppdaterades: 08 januari 2018

Onsdag kl 10 -12 i ungdomsgården (gamla brandstationen, fd Children's).
Kontakta Ove Lundkvist för info.

Publicerades: 05 december 2016 Uppdaterades: 08 januari 2018