Resa till Bohuslän 2016

Måndagen den 8 augusti företog ett glatt gäng seniorer en tredagars bussresa till Bohuslän.

Att det regnade och blåste en del under resan var det inte många som märkte när vår guide Boris kom igång med sina trevliga, underhållande och initierade skildringar om Bohuslän.

Karlstens fästning och Lasse-Maja hade vi väl alla en mer eller mindre vag uppfattning om, men efter guidningen på fästningen  fick vi mer ingående kunskaper om dåtida förhållanden och livsvillkor. Någon kunde till och med leva sig in i rollen som fångvaktare (eller var det som kommendant?). Dessa levde ju ett relativt isolerat liv men de hade i alla fall en fantastisk utsikt från tornen.

Den lilla till synes anspråkslösa byggnaden som inrymmer Skalbanksmuseet är i själva verket ett högklassigt museum. Här berättas om de kringliggande reservaten Kuröd, Bräcke och Sammeröd som tillsamman utgör (utgjorde) världens största skalgrusbankar. De bildades för 10 000 år sedan i sundet utanför Uddevalla och var österut förbundet med Vänern och havet. Där salt och sött vatten blandades gynnades det marina djurlivet.
Under den succesiva landhöjningen sköljde omfattande vattenströmmar ner mängder av skaldjursrester i naturliga svackor i beggrunden. Förutom rester av 100-tals olika skaldjur och fiskar finns också  rester av däggdjur, t.ex val och säl.
En gång i tiden beräknas bankarna ha innehållit över en million kubikmeter. Idag återstår ca 10%. Under de senaste tre århundradens exploatering, har banken använts först till hönsfoder och sedan för uppbyggnad av väg- och järnvägsbankar samt jordförbättringar. På Kurödsbanken tillät man till och med motokrosstävlingar på 1950 och 60-talen. För detta har dåvarande kommunledning fått bitande kritik.

På var och varannan slätslipad stenhäll runt Tanumshede kan man  finna 1000-åriga hällristningar som med olika figurer beskriver de tidiga vikingarnas liv och bosättningar.

I Fjällbacka avspeglas nutid i form av en byst av Ingrid Bergman som hade ett sommarställe där.

En lugn och behaglig båttur i Sotenkanalen var intressant och angenäm. Under färden avnjöts räkor med gott att dricka till alltmedan stormvindar piskade upp stora bränningar utmed västkusten.

Ett bsök i ett stenhuggeri i Bohuslän är ju något självklart. Den Bohuslänska graniten är berömd och spridd runt världen. Om detta kan man läsa på minnesstenen utanför. Graniten är använd till allt från gatsten till kajskoningar, slussportar, palatsbyggnader mm.
Föreläsaren var mycket kunnig och underhållande men svår att få stopp på. Om han inte avbrutits hade vi fått lägga till en resdag.

....Nåväl, allt har ett slut och vi förberedde oss på en 20-mila, halvslumrande hemresa som ofta kan bli lite enformig, men icke i detta fall. Boris tog inte ett farväl-avsked i Uddevalla utan följde oss ända "hem till porten" och hade långt ifrån uttömt sina sina kunskaper rörande resan. På något oförklarligt sätt hade Boris hunnit sammanställa en DVD-skiva rörande våra utflykter och den spelades upp under hemresan, med musikaliska inslag av Evert Taube, Lasse Dahlkvist m.fl. DVD-skivan behövde (enl. Boris) vissa smärre redigeringar varefter vi erbjöds köpa den till ett rimligt pris. Många av deltagarna har därmed kunnat kompletterat sitt egna fotograferande.

Se bilder från resan i Bildgalleriet