Månadsmöten

Nedan hittar du information och bilder från våra månadsmöten. Klicka på respektive månad så kommer informationen fram.

 

Månadsmöten 2023

Januari Februari Mars April
Maj     Augusti
September Oktober November  

Månadsmöten 2022

Januarimötet ställdes in på grund av pandemin

Januari Februari Mars April
Maj     Augusti
September Oktober November  

Månadsmöten 2021

Våren 2021 ställdes alla möten in på grund av den pågående Coronapandemin.
Årsmötet hölls per capsulam i juni och det första fysiska månadsmötet hölls i augusti

Januari Februari Mars April
Maj Juni   Augusti
September Oktober November  

Månadsmöten 2020

Under år 2020 ställdes de flesta mötena in på grund av den pågående Coronapandemin

Januari Februari Mars April
Maj     Augusti
September Oktober November  

Månadsmöten 2019

Januari Februari Mars April
Maj     Augusti
September Oktober November  

Månadsmöten 2018

Januari Februari Mars April
Maj     Augusti
September Oktober November  

Månadsmöten 2017

Januari Februari Mars April
Maj     Augusti
September Oktober November  

Månadsmöten 2016

Januari Februari Mars April
Maj     Augusti
September Oktober November