Kontakta oss

Christer Einarsson

Styrelsen ledamot

Inga-Lisa Skirling

Styrelsen ledamot

Jan Sandsund

Styrelsen ledamot

Elisabet Andersson

Styrelsen ersättare

Britt Nyblom

Styrelsen vice sekreterare,Styrelsen ersättare

Margareta Strömberg

Styrelsen ordförande,Styrelsen ledamot

Christer Olsson

Styrelsen sekreterare,Styrelsen ledamot

Ingela Wallin

Styrelsen ledamot,Styrelsen kassör

Tomas Hagenfors

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot