Mattcurling

Vi håller till i gymnastiksalen på Västra skolan och spelar måndagar kl 13:00 - 15:00