Engelsk konversationscirkel

Uppdaterades: 01 november 2020

Vi övar upp våra kunskaper i engelska språket genom samtal och studier av filmer och annan information på internet.

Vi träffas på Studieförbundet Vuxenskolan torsdagar kl 15:00.
Kontakta Christer Olsson tel 076 806 4245 eller via mail: olcsverige@gmail.com för mer information.

Publicerades: 07 januari 2017 Uppdaterades: 01 november 2020