Engelsk konversationscirkel

Vi övar upp våra kunskaper i engelska språket genom samtal och studier av filmer och annan information på internet.

Vi träffas på Studieförbundet Vuxenskolan torsdagar kl 16:30.
Kontakta Christer Olsson tel 076 806 4245 eller via mail: olcsverige@gmail.com för mer information.