Kören Liv och Lust

Träffas måndagar i jämn vecka kl 14:00 i Saronkyrkan mellan kommunhus och bibliotek i Hallsberg

Det finns plats för fler. Körledare Kristina Algotsson.

Kontakta Inga-Lisa Skirling tel 070 286 1345 för info.