Skyttegruppen

Uppdaterades: 26 januari 2020

Första tisdagen i varje månad kl 19.00 samlas skyttarna i lokalen vid sidan av fd postterminalen.

Kontaktperson Hans Nilsson 0582 -166 00

Publicerades: 05 december 2016 Uppdaterades: 26 januari 2020