Skyttegruppen

Första tisdagen i varje månad kl 19.00 samlas skyttarna i lokalen vid sidan av fd postterminalen.

Kontaktperson Hans Nilsson 070 216 6521