Referat från mars månadsmöte publicerat

Du hittar referatet under Rapporter, Månadsmöten, 2023
eller direkt här.