Referat från månadsmötet i maj

Ett referat från månadsmötet är nu publicerat.

Du hittar referatet under Rapporter, Månadsmöten, 2022 Maj eller direkt här.