Referat från november månadsmöte publicerat

Du hittar referatet under Rapporter, Månadsmöten eller direkt här.