November

Månadsmöte i Equmeniakyrkan med underhållning av vår kör Liv och Lust och därefter ett melodikryss.

  • Fullsatt i Equmeniakyrkan
  • Kristina Algotsson berättar om de framsteg vår duktiga kör gjort
  • Inga-Lisa visar upp lotterivinst från handarbetsgruppen
  • Fullsatt i Equmeniakyrkan
  • Kristina Algotsson berättar om de framsteg vår duktiga kör gjort
  • Inga-Lisa visar upp lotterivinst från handarbetsgruppen

Drygt 70 glada seniorer besökte Equmeniakyrkan för att lyssna på vår kör i kyrksalen. De underhöll med sånger som passade i adventstid under ledning av Kristina Algotsson.
Då man hade kören tillgänglig passade det också bra att hylla de som fyllt jämna år med  allsång i form av Ja må de leva.
Efter all sång flyttade man över till  församlingssalen där Christer Olsson hade laddat med ett melodikryss. Fem bord hade lyckats fylla i hela krysset rätt så utslagsfrågor fick avgöra vilka som skulle få vinster i form av Sverigelotter.
Efter melodikrysset serverades kaffe med lussekatt och pepparkaka och därefter information av trafik och säkerhetsansvarig Ove Forsberg om vinterdäck, reflexer och andra säkerhetsfrågor i vintermörkret. Margareta Hellsten informerade från KPR och om ett nytt Hemtjänstindex som SPF Seniorerna och andra pensionärsföreningar tagit fram för att man ska kunna jämföra kvaliteten på kommunernas hemtjänster.
Innan den avslutande lottdragningen lämnades information från styrelsen och valberedningen tog emot förslag på nya styrelsemedlemmar och funktionärer från mötesdeltagarna.