Referat från resan till Tåkern och april månadsmöte är nu publicerade

Du hittar referatet om resan till Tåkern här.
Referatet från månadsmötet hittar du här.