April

Månadsmöte i Equmeniakyrkan med information om psykisk ohälsa, föredrag om Skyllbergs bruk och underhållning av Håkan Isacsson.

  • Marianne Grönkvist informerar
  • Håkan Isacsson underhåller
  • Gustaf Svensson berättar om Skyllbergs bruk
  • Marianne Grönkvist informerar
  • Håkan Isacsson underhåller
  • Gustaf Svensson berättar om Skyllbergs bruk

Ett fullsatt möte onsdagen 27 april  inleddes med information om psykisk ohälsa. Kurator Marianne Grönkvist och sjukgymnasten Johanna Björklund, båda från Hallsbergs vårdcentral berättade om orsaker till psykisk ohälsa bland äldre och hur den kan yttra sig.
Se deras bilder från genomgången här.
Efter informationen sjöng Håkan Isacsson några kända låtar innan Gustaf Svensson fick ordet.
Gustaf Svensson berättade livfullt och trevligt om hur bruket som har anor från 1300-talet anlades i mitten av 1600-talet och efter några år blev införlivat i släkten De Geers ägor. Herrgården kom till i början av 1700-talet innan bruket år 1775 såldes till familjen Burenstam. Ytterligare drygt 100 år senare övertogs bruket av familjen Svensson som fortfarande äger och driver det.
På bruket tillverkas olika stålprodukter, t.ex tråd till alla dubb till våra vinterdäck, mobilmaster och masterna längs våra järnväger.
Förutom stålproduktionen bedrivs jord och skogsbruk.
Efter föredraget spelade Håkan ytterligare några låtar och kaffet serverades. Mötet avslutades med lotteridragningar och utdelning av fina vinster.