Program och Tema-träffar Våren2023

Möten och Tema-träffar för alla medlemmar.
Alltid kl 14.00 - om inget annat anges.
Tema-träffar: SPF-lokalen, anmälan till Margareta Eliasson tel.0733-522653