Möten och Tematräff Hösten 2021

Möten och Tema-träffar för alla medlemmar. Program kommer senare! Alltid kl 14.00 - om inget annat anges. Tema-träffar: SPF-lokalen, anmälan till Margareta Eliasson tel.0733-522653