Boule 2019. OBS! Boule 2018 flyttad till Arkivet

  • Boule Ledarna

Boule

Boule spelas hela året varje tisdag. Samling kl 09.15 varefter spelet startar kl 09.30. Under "sommaren" på utomhusplanen Skarnholm i Kristianopel. Då även freddagar.

Nya deltagare är mycket välkomna! Samåkning från parkeringen Jämjö församlingshem kl.09.00 med förtätning Blomlöfs i Brömsebro. Kontaktpersoner är,

Björn Linnersjö tel 0706-413888 och Margareta Eliasson tel 0733-522653