KPR- Samrådsgruppen 2021

Intervju med SPF-s Generalsekreterare Peter Sikström om Digitalisering. Klicka på pilen i vidion

 Digitalisering och Vision e-hälsa 2025. Kilcka på länk nedan!

https://ehalsa2025.se/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Samrådsgrupper

Representanter från samtliga åtta SPF Seniorerna-föreningarna i Karlskrona kommun träffas i en samrådsgrupp för att diskutera ärenden som behandlas i äldrenämnden och frågor som ledamöterna själva vill lyfta fram.

SPF Seniorena Östra Blekinge representeras i samrådsgruppen av Bengt Billemyr 0455-56130, 070-3256130 och Marianne Lagerholm 0706-621142. Mandatperioden är tom 2020.

Vi vill gärna ha kontakt med medlemmar, som har tankar och spörsmål kring äldrefrågor och vill ta upp dem för behandling.

......................................................................................................................................

                            Här är rapportering från KPR 2021

KPR AU Januari 2021

KPR AU Februari 2021

KPR AU Mars 2021

KPR AU April 2021

Avgifter Äldreboende Hemtjänst

KPR AU Maj 2021

KPR AU Juni 2021

KPR AU Augusti 2021

KPR AU September

 Rapport från möte med Seniorgruppen 6/9 2021

 

 

 

......................................................................................................

Här finns rapportering från KPR-2020. Och även länkar som kan vara till nytta. Klicka och läs vidare.

                                     2020

Skrivelse från Kommunala Pensionärsrådet KPR 2020-10-16 ( Stallet Potthplmen) 

Information om omorgisationen

KPR AU December 2020

KPR AU November 2020

KPR Au Oktober 2020

KPR Au September 2020

KPR Au Augusti 2020

KPR Au Maj 2020

KPR Au April 2020

KPR AU Februari 2020

KPR AU Januari  2020

__________________________________________________________________SammanställningSammanställning av Bengt Billermyr.     Bostäder för äldre

"Vad tycker de älder om äldreomsorgen"

Enkel sammanfattning Rödeby omvårdnadsboende

KPR januari 2019

KPR Au februari. 2019

KPR Au Mars 2019

KPR Au April. Sammanställning över ärenden i april

KPR AU maj 2019. Enkel sammanfattning av Bengt Billermyr

KPR Au maj-2 2019.Kommunen bryter avtal med vårdbolaget Gertrud Care AB

KPR Au juni 1 2019  "Välfärd och trygghet" Mål 6

KPR Au Juni 2019

KPR AU Augusti 2019

KPR AU September 2019

KPR AU Oktober 2019

KPR AU november 2019

KPR Au december 2019

 Eva Holmbergs rapport "Tillsammans mot ensamhet" 6 maj

 

 

....................................................................................................................................

Kpr- 2018

Rapport från studiedag för KPR/LPR representanter, folkhälsoansvariga, studieansvariga och alla övriga intresserade den 17 september 2018.

Framtidens Arbetsrätt

Rapport från studiedag för KPR/LPR representanter, folkhälsoansvariga, studieansvariga och alla övriga intresserade den 29 oktober 2018.

Anhörigstöd

Frågor och svar från Lars Almroth om framtidens sjukvård

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rapport från möte med KPR/LPR 10 dec 2018

KPR Au dec 2018 sammfattning

Information, KPR AU nov 2018

Kvalitetsredovisning

Subventionerad buss

Avvikelser

KPR bemanning

Hemtjänst Ramdala Jämjö

Ny organisering av Hemtjänsten

......................................................................................................................................

KPR Au Oktober 2018

Ekonomi

 Ingen ekonomiredovisning. Budgetarbetet pågår för fullt. Det kan bli förändringar i redan fattade beslut.

.....................................................................................................................................

 

KPR. AU September 2018. Klicka på länkarna nedan.

Presentation av kostnad per brukare 2017

Kostnad per Brukare

Information bostadsannpassning.

Motion elektroniska dosetter.

----------------------------------------------------------------------------------------

KPR AU Juni 2018. Klicka på länken

Enkel sammanställning KPR AU Maj 2018

Sammanställning