Folkhälsoveckan i SPF Östra Blekinge 2022-05-16-20

Vår Folkhälsogrupp hade planerat ett program för eftermiddagarna i SPF:s stora riksomfattande Folkhälsovecka den 16-20 maj 2022. Det fanns möjligheter till aktiviteter på fem olika platser i vårt upptagningsområde: Tvisten, Senoren, Torhamn, Jämjö, och Kristianopel