Årsmötet 2017-02-22

14 st ljus...

Som tändes för våra medlemar som lämnat oss under året

Ordförande för årsmötet Arne Strandh och sek Karl-Erik Andersson

Revisor Karl Gustaf Johansson

Kassör Anders Andersson

Vice ordf. Bengt Billemyr

Sekr Karl Erik Andersson som blev vald till ny Ordförande i SPFÖstra Blekinge

Elin avtackas med blommor och applåder

Arne och Elin tackar varandra för gott samarbete

Tillträdande Ordf. Karl-Erik Andersson och avgående Ordf. Elin Sjöström

Publikbilder...

                                                                             Foto: Billy Moberg