Om Föreningen


0  SPF Seniorerna Östra Blekinge

VÄLKOMMEN till våra medlemsmöten, tema-träffar, resor, studiecirklar, boulespel och andra trevliga sammankomster. I vår förening ska vi ha roligt!

Vår medlemsavgift är 240 kr per år fr o m 1 jan 2019 . Som ny medlem erbjuds du våra medlemsförsäkringar, där de tre första månaderna är avgiftsfria. Därefter blir du kontaktad av försäkringsbolaget och kan fortsätta försäkringarna – om du så önskar. Vid alla våra aktiviteter är du alltid olycksfallsförsäkrad.

Vårt program med datum och klockslag hittar du här på vår hemsida under "Program".

Vi sänder gärna programmet hem till dig. Ring eller maila vår ordförande Karl-Eric Andersson, Säby 131, 37353 Ramdala.

Tel 0708-418490 eller keasaby@gmail.com

Bankgiro 5853-5816

VÄLKOMMEN till vår förening och våra aktiviteter!
Styrelsen

 

SPF Seniorerna Östra Blekinge firade 50-års Jubileum 2016. Föreningen bildades den 28 okt 1966 i Jämjö. Klicka på länken nedan!

Jubileumsskriften