Att ladda hem SPF-Appen

En enkel instruktion för att installera och
komma igång med att använda
SPF-Appen