Syn och hörsel 2017-03-01

 

2017-03-01

Syn och hörsel

Anja Karlsson, Marie Eklund (samt vår egen Monica Ireholt som talade om att hon ska vicka för Marie på måndag) informerade. Båda är anställda på Karlskrona kommun, äldreförvaltningen och arbetar med råd och stöd för dem som syn- och eller hörselskadade. Arbetsområde

- Underhåll och träning av syn- och hörselhjälpmedel

- Uppmärkning i hemmet, så att personen klarar sina vardagssysslor på ett enklare sätt

- Träning så att personen lättare hittar i sin närmaste omgivning

- Kontakt med Syn- och hörselvården

- Informerar om kommunens och samhällets service

Syn-och hörselinstruktörer har tystnadsplikt. All kontakt med dem är kostnadsfri och kan ses som en punktinsats.

Tips om bibliotekets talböcker mm

Synskadade kan få gratis telefonuppringning

Man jobbar ihop tipsar om ex Röda Korsets hemtjänstverksamhet, var man köper hörapparatsbatterier billigast etc

Vid pennan Bengt Billemyr. Foto. Bengt Billemyr

 

 

Marie, Anja och Monica

Marie, Anja

Ordf. Karl-Erik Andersson överlämnade boken:"Innan det faller i glömska." Som tack för informationen.