Email-adresser

Email-adresser Till sist vill vi än en gång påminna alla som inte lagt in sin mail-adress på SPF:s hemsida att göra detta. Om detta inte fungerar för er skicka ett mail till mig, Karl-Erik Andersson så lägger jag in det. keasaby@gmail.com Vår avsikt är att distribuera det vi kan via mail istället för brevduvor och brev. Detta för att det skall bli billigare för föreningen. Styrelsen