Äldres sjukdomar

2017-03-29 TemaTräff Äldres sjukdomar

SPF Seniorerna Östra Blekinge har i samverkan med St Vuxenskolan haft en Tematräff med äldresjuksköterskan Gunnel Wulkan, Jämjö Vårdcentral. SPF-lokalen i Jämjö var fylld med nästan 40 intresserade åhörare när Gunnel beskrev sin dagliga verksamhet. Äldre personer fyllda 75 år har möjlighet att ringa henne vardagar kl 8-9, då hon själv tar emot samtalen för rådgivning. Som äldresjuksköterska har hon tid med sina patienter och kan vid behov lotsa dem vidare till läkare. Besök och rådgivning kan ex gälla äldres sjukdomar, medicinering, provtagning av högt blodtryck, såromläggning mm. Vårdcentralen har två diabetessjuksköterskor. Efter en intressant frågestund avslutade föreningens vice ordf Ulf Ungerbäck mötet med att till Gunnel överlämna boken "Innan det faller i glömska". En bok, som bl a några av föreningens medlemmar skrivit.

Vid pennan Bengt Billemyr