Textila tekniker återbruk

Textila tekniker och återbruk.

Under hösten har vi fortsatt att träffas i SPF-lokalen för att slöjda på våra olika alster. Vi är 14 damer som med stor energi och glädje skapar nya textila alster genom att sticka, virka, brodera och sy om kläder. I återbrukets tecken tar vi tillvara gamla handarbeten, som vi använder i nya sammanhang, då vi vill synliggöra dem på ett nytt sätt. Vi har t.ex. lärt oss använda gamla utslitna T-shirts, som vi klippt sönder och nu använder till att virka korgar och väskor av. Idéerna är många i gruppen och detta innebär att vi låter oss inspireras av varandra. En utställning av en del av våra alster kommer att finnas på månadsmötet i februari. Är du intresserad tag kontakt med Ansvarig: Ulla Andersson, 0455-41035