Årsmötet 18-02-21

SPF Seniorerna Östra Blekinge har i samarbete med S/V haft årsmöte den 21/2 i Jämjö Folkets Hus. Ordförande K-E Andersson kunde hälsa ett 70-tal medlemmar välkomna. Efter mötets öppnande hölls parentation över 11 avlidna medlemmar. Vår kör Harmoni sjöng fyra sånger, KEA läste dikten ”Dagen är nära” och ett ljus tändes för varje avliden.
Därefter tog dagens mötesordförande Arne Strandh över och genomförde årsmötes- förhandlingarna. Till ordförande omvaldes enhälligt KEA. Bengt Billemyr avgick ur styrelsen efter 8 år. I hans ställe nyvaldes Bo Thorsell. Övriga som stod på tur att avgå omvaldes. En del andra val genomfördes också innan mötesordföranden avslutade årsmötet. Ordf. tackade Bengt för hans insats i styrelsen med en blombukett.
Därefter var det dags för Jämjökommittén att servera smörgåstårta, kaffe och fastlagsbulle. Efter att föreningsinformation lämnats, lotteridragning verkställts avslutades mötet med nationalsången. Nästa månadsmöte blir den 21/3 i Torhamn.

Med pennan KEA. Foto: Billy Moberg