Referat Sillamiddagen 21/6 2017

Månadsmöte 2017-06-21

Ordf. Karl-Eric Andersson läste dikten "Sommarminnen" av Pälle Näver och kunde därefter hälsa ett 100-tal medlemmar välkomna och ett speciellt välkommen riktade han till vår nye distriktsordförande Nils-Ingmar Thorell. Han presenterade sig själv och vad han vill åstad- komma i arbetet som ordförande i SPF Seniorernas Blekingedistrikt. Därefter ledde han ett eget komponerat melodikryss som deltagarna fick jobba med och samtidigt lyssna till härlig musik. Sedan var det dags för aktivitetskommittén att bjuda in till det traditionella sillbordet och det smakade alldeles utmärkt. KEA tackade Nils-Ingmar för att han besökt oss och överlämnade en bok.

Ulf och KEA delade ut blommor till DM segrarna i boule, golf och hjärnkoll.

Kaffe, jordgubbstårta, föreningsinformation och lotteridragning avslutade mötet.

Vid pennan KEA