Möteskommittéer

Våra möteskommittéer som ser till att vi har det trevligt på våra månadsmöten.
Och är en viktig länk i vår förening

Möteskommittéer Kristianopel Torhamn Ramdala/Sturkö Jämjö

Kristianopel. Marianne Lagerholm sammank: tel. 0706-621142. Ove Lagerholm, Billy Moberg, Ulla Eriksson, Siv Karlsson, Birgitta Johnsson

Ramdala- Sturkö. K-E Andersson sammank: tel. 0708-418490, Ulla Andersson, Nils-Erik Persson, Eva Persson,    Gunilla Svensson, Ove Svensson, Mirjam Johansson, Rolf Johansson  

Jämjö. Anna-Lisa Persson sammank: tel 0455-50736.  Åke Persson, Britta Ottosson Roland Ottosson, Inger Axelsson, Rune Axelsson, Margareta Eliasson, Kenneth Johansson, Vanja Karlsén

Torhamn. Eva-Lisa Smeds sammank:  tel 0739-166945. Boris Smeds,,Ann- Marie Karlsson, Kerstin Abrahamsson

Aktivitetskommittén. Rita Billemyr, Ing-Britt Åkersson, Birgitta Karlsson, Bengt Billemyr,Anna-Karin Andersson, Anders Andersson, Inga-Lisa Örnelöv, Bo Thorsell

Trivseldagskommitté Ulla Andersson, sammankallande tel.0708-410650. Karl-Eric Andersson, Kurt-Erik Jonasson, Britt-Mari Jonasson, Margareta Eliasson, Bo Thorsell, Inga-Lisa Örnelöv, Gerd Andersson, Thor Andersson

Folkhälsokommittén. Ulla Andersson, Anna Danell, Gerd Andersson, Björn Linnesjö, Margareta Eliasson

Lotterikommitteén. Birgit Pettersson, Elin Sjöström, Ritha Billermyr, Anna-Karin Andersson, Irene Corneliusson

Ansvarig för servering vid tematräffar. Margareta Eliasson

Programansvariga. Styrelsen

Lokalansvariga. Karl-Erik Andersson, Ulf Ungerbäck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.