Möteskommittéer

Våra möteskommittéer som ser till att vi har det trevligt på våra månadsmöten.
Och är en viktig länk i vår förening

Möteskommittéer Kristianopel Torhamn Ramdala/Sturkö Jämjö

Kristianopel. Marianne Lagerholm sammank: tel. 0706-621142. Agneta Karlsson. Billy Moberg, Ulla Eriksson, Siv Karlsson, Birgitta Johnsson

Ramdala- Sturkö. K-E Andersson sammank: tel. 0708-418490, Ulla Andersson, Nils-Erik Persson, Eva Persson,    Gunilla Svensson, Ove Svensson, Mirjam Johansson, Rolf Johansson  

Jämjö. Anna-Lisa Persson sammank: tel 0455-50736.  Åke Persson, Britta Ottosson Roland Ottosson, Inger Axelsson, Rune Axelsson, Margareta Eliasson, Kenneth Johansson, Vanja Karlsén

Torhamn. Eva-Lisa Smeds sammank:  tel 0739-166945. Boris Smeds,,Ann- Marie Karlsson, Kerstin Abrahamsson

Aktivitetskommittén. Ritha Billemyr sammank: tel 0708-146269. Ing-Britt Åkersson, Birgitta Karlsson, Bengt Billemyr,Anna-Karin Andersson, Anders Andersson, Inga-Lisa Örnelöv, Bo Thorsell

Trivseldagskommitté Ulla Andersson, sammankallande tel.0708-410650. Karl-Eric Andersson, Kurt-Erik Jonasson, Britt-Mari Jonasson, Margareta Eliasson, Bo Thorsell, Inga-Lisa Örnelöv, Gerd Andersson, Thor Andersson

Folkhälsokommittén. Ulla Andersson, Anna Danell, Gerd Andersson, Björn Linnesjö, Margareta Eliasson

Lotterikommitteén. Birgit Pettersson, Karin Gustavsson

Ansvarig för servering vid tematräffar. Margareta Eliasson

Programansvariga. Styrelsen

Lokalansvariga. Karl-Erik Andersson, Ulf Ungerbäck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.