Valberedningen i SPS Seniorerna Östra Blekinge

Valberedningen. Lennart Ivarsson sammank. Kerstin Johansson .

§ 8 Valberedning Valberedningen ska verka för förnyelse i fråga om styrelse och övriga förtroendeuppdrag, så att många medlemmar blir delaktiga i verksamheten. Valberedningens förslag utsänds med årsmöteshandlingarna och hålls tillgängligt på hemsidan. Valberedningen bör bestå av tre eller fem ledamöter men inga ersättare.