Månadsmöte i Kristianopel 2022-10-11

SPF Östra Blekinge har i samarbete med S/V haft månadsmöte i Kristianopel med ett 60-tal medlemmar närvarande. Ordf. KEA läste en höstdikt och hälsade alla välkomna.