Lotteriboule 2/8 Kallinge

Torsgagen den 2 augusti spelades lotteriboule i Kallinge Boulehall vi var ca 12 pers från SPF Östra Blekinge.Sammanlagt var vi ca 80 pers från olika föreningar. Varmt ute men svalt inne i hallen. Arrgörerna för dagen var Kerstin la Fleur Jeppsson och Jan-Erik Pettersson. Dagens store vinnare var Sven Hansson Fridlevstad-Sillhövda

Boulehallen i Kallinge

Jan-Erik Pettersson fördela banor och spelare

Då var spelet igång

Många duktiga spelare

I väntan på prisutdelning

Sekretariat Kerstin la Fluer Jeppsson och Jan-Erik Pettersson

Ove, Björn och Marianne i fikarummet

Janne och Kerstin fördela prisutdelningen