Referat Marsmötet 17-03-15

SPF Östra Blekinge har i samarbete med S/V haft månadsmöte i Jämjö. Ordf. K-E Andersson läste "Våraning" av Pälle Näver och kunde sedan hälsa ett 70-tal medlemmar välkomna. Mötet inleddes med att Anna Hedlund och Maria Appelskog från kommunens äldreförvaltning berättade om "Ylvas resa". Det handlade om hur det fungerar när man behöver hjälp av olika slag t.ex. hemtjänst och särskilt boende. Många frågor ställdes till föredragshållarna. Därefter var det dags för Torhamnskommittén att bjuda till bords. De hade komponerat en god meny som avslutades med kaffe och kaka. En del information lämnades bl.a. om den hemliga resan i maj innan mötet avslutades med lotteridragning och nationalsång.

Vid pennan Karl-Erik Andersson