Månadsmöte Kustgården Senoren

Onsdagen den 19 april var det månadsmöte på Kustgården Senoren. Harmonikören sjöng in våren och ledde allsången. Anna Danell från Ramdala-Sturkö kommittén hälsade välkommen. Ordf. Karl-Erik Andersson läste en välkomstdikt och hälsade nya medlemmar särskilt välkomna.
Foto: Billy Moberg