Februari

Föreningens årsmöte onsdag 22 februari 2023.

  • Fullsatt i kyrksalen med Tomas och Ingela som underhållare
  • Avtackning av Margareta Strömberg
  • Överlämning av ordförandeklubban
  • Fullsatt i kyrksalen med Tomas och Ingela som underhållare
  • Avtackning av Margareta Strömberg
  • Överlämning av ordförandeklubban

Cirka 80 seniorer deltog i årets årsmöte som inleddes med sång och musik av Tomas och Ingela Hagenfors. De gjorde en snabb och mycket bra och uppskattad insats som ersättare för vår kör Liv och Lust. Körens ledare Kristina Algotsson hade tyvärr insjuknat i covid, pandemin är inte slut än.
Underhållningen följdes av en resumé av det gångna året av vår avgående ordförande Margareta Strömberg och därefter parentation för de 11 medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet. Tomas och Ingela stod även för musik på piano och fiol till Härlig är jorden.
Därefter inleddes dagens årsmötesförhandlingar av mötesordförande Carl-Gustaf Lundström med Kerstin Jansson som sekreterare.
Efter sedvanlig genomgång av verksamhetsberättelse, resultat och balansrapport samt revisorernas redogörelse beslutades att den avgående styrelsen får full ansvarsfrihet.
Mötet beslutade att behålla medlemsavgiften som höjdes till 275:- på förra årsmötet.
Till ny ordförande efter Margareta Strömberg valdes Tomas Hagenfors. Omval av  Inga-Lisa Skirling och nyval till styrelsen av Margareta Hellsten och Hans Tellgren samt nyval av Kerstin Jansson och Irene Eriksson som ersättare i styrelsen.Mer information i årsmötesprotokollet nedan.
Tillträdande ordföranden avtackade mötesordförande och sekreterare med honungsburkar från Vretstorp och därefter avtackades avgående Margareta Strömberg samt avgående styrelsemedlemmar och funktionärer med presentkort på Världsbutiken.
Efter att vår nye ordförande presenterat sig själv avslutades årets årsmöte med  kaffe och goda smörgåsar från Åsen och därtill ännu godare Valborgs formar som Ingela Wallin bakat..
Dragning och utlottning av lotterivinster därefter.

Årsmötesdokument:

Årsmötesdokument:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Balansrapport
Resultatrapport
Budget
Valberedningens förslag
Protokoll