Februari

Föreningens årsmöte onsdag 23 februari

 • Avgående ordföranden Lars-Erik Törnkvist inleder årsmötet
 • Fullsatt i kyrkan när valberedningens sammankallande Hans Nilsson föredrar valberedningens förslag
 • Mötesordförande Per-Åke Öster och sekreterare Kerstin Jansson i full aktion
 • Många avgående förtroendevalda avtackades, här serveringssvärdinnorna Marianne Tiderman och Birgitta Dahlgren
 • Tillträdande ordförande Margareta Strömberg avtackar avgående Lars-Erik Törnkvist.
 • Glada vinnare hämtar lotterivinster
 • Nya styrelsen samlad
 • Avgående ordföranden Lars-Erik Törnkvist inleder årsmötet
 • Fullsatt i kyrkan när valberedningens sammankallande Hans Nilsson föredrar valberedningens förslag
 • Mötesordförande Per-Åke Öster och sekreterare Kerstin Jansson i full aktion
 • Många avgående förtroendevalda avtackades, här serveringssvärdinnorna Marianne Tiderman och Birgitta Dahlgren
 • Tillträdande ordförande Margareta Strömberg avtackar avgående Lars-Erik Törnkvist.
 • Glada vinnare hämtar lotterivinster
 • Nya styrelsen samlad

64 tappra seniorer trotsade snö och halka för att delta i årets årsmöte som äntligen kunde ske på ett normalt sätt då pandemin inte längre betraktas som samhällsfarlig.
Mötet inleddes av ordföranden Lars-Erik Törnkvist med en kort genomgång av det gångna pandemiåret med få aktiviteter. Därefter följde parentation med ljuständning och en tyst minut till minne av våra bortgångna medlemmar. Vi sjöng psalmen Härlig är jorden som inleddes av närvarande körmedlemmar.
Sedan vidtog årsmötesförhandlingarna under ledning av dagens mötesordförande Per-Åke Öster med Kerstin Jansson som sekreterare.
Efter sedvanlig genomgång av verksamhetsberättelse, resultat och balansrapport samt revisorernas rapport beslutades att den avgående styrelsen får full ansvarsfrihet.
Mötet beslutade att höja medlemsavgiften från 250:- som gällt de senaste ca 10 åren till 275:- från 1 januari 2023.
Till ny ordförande efter Lars-Erik Törnkvist valdes Margareta Strömberg. Omval av  tre styrelseledamöter och nyval av Tomas Hagenfors, två ersättare omvaldes också. Se årsmötesprotokollet nedan.
Avgående ordföranden, avgående funktionärer samt mötesordförande och sekreterare avtackades med blomstercheckar.
Efter att vår nye ordförande presenterat sig själv avslutades årets årsmöte med  kaffe och goda smörgåsar och wienerbröd från Åsen.
Dragning och utlottning av lotterivinster därefter.

Årsmötesdokument:
Dagordning  
Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsplan  
Balansrapport  
Resultatrapport  
Revisionsberättelse
Budget 
Valberedningens förslag  
Nya stadgar 2022  
Protokoll