Oktober 2020

Månadsmötet den 28 oktober var det första månadsmötet efter utbrottet av Coronapandemin. Ett föredrag av Emma Andersson om Minnen från 50- och 60-talet var planerat men fick i sista stund ersättas med information från kommunalrådet Magnus Andersson.

  • Magnus Anderssons första overheadbild

Emma Andersson från Studieförbundet Vuxenskolan hörde av sig dagen innan mötet och meddelade att hon hade träffat en person som testats positiv för Corona och därför ville hon inte komma till vårt månadsmöte denna gång.
Vår ordförande Lars-Erik Törnkvist tog kontakt med Magnus Andersson som kunde boka om ett möte och ägna en timme åt att informera och svara på frågor.
Enligt Folkhälsomyndighetens regler fick man inte samlas med mer än 50 personer och därför fick endast de som föranmält sig deltaga. För att undvika trängsel med servering uppmanades deltagarna att ta med eget fika som intogs efter Magnus information. 43 glada seniorer hade slutit upp för att lyssna på Emma Anderssons föredrag men man verkade lika nöjd med att få ta del av kommunalrådets information.

Efter inledning med välkomnande av nya medlemmar och sång för årets alla jubilarer gav Inga Alexandersson lite information från KPR och Christer Einarsson berättade om planerna för nästa års program.
Vår nye ordförande Lasse "Saxen" Törnkvist inleder mötet

Magnus Andersson visade ett femtontal overheadbilder och berättade bland annat om det nya Kullängsbygget som i dagsläget inte tycks bli fullbelagt utan delar måste läggas i malpåse. Detta beror på att många drar sig för att flytta på grund av Coronapandemin. Magnus berättade också att man nu river flera gamla utdömda byggnader som kommunen äger. Den gamla bensinmacken bakom Equmenikyrkan rivs liksom Elofsgården som dömdes ut redan för 20 år sedan.
Den befarade stängningen av dagcentralen Åsen dementerades, det är bara de små rummen med fönster mot gatan som återgått till Hallbo. På Knuten har ett nytt storkök inretts.
Beträffande boende så har 70+ förtur i borstadskön till Hallbos bostäder närmast Åsen och Knuten. Ett Seniorboende någonstans nära centrum är under planering men inget är ännu planerat.
På en fråga om Stocksättersspåret där risken att snubbla på rötter och uppstickande stenar är stor blev svaret att underhåll och påfyllning av grus är på gång.
En annan fråga handlade om busslinje 10 som Länstrafiken ska lägga ner. Magnus berättade att linjen kommer att finnas kvar under nästa år och därefter kommer kommunen att köpa tjänsten av Länstrafiken eller någon annan leverantör.
Magnus Andersson informerar

Efter all information  var det dags för det medhavda fikat i den glest befolkade salen.