Augusti

Månadsmöte med föredrag om Hallsbergs gatunamn och historia av Ingvar Öhrn.

  • Glada miner och kö vid lotteribordet
  • Ingvar Öhrn i berättartagen
  • De numera nedbrunna hattfabrikerna
  • Glada miner och kö vid lotteribordet
  • Ingvar Öhrn i berättartagen
  • De numera nedbrunna hattfabrikerna

Än en gång blev Equmeniakyrkan fullsatt av glada SPF-seniorer som andäktigt lyssnade på Ingvar Öhrns föredrag med bildvisning. Många hade kompletterande uppgifter om gamla byggnader och gator och många minnen väcktes till liv. Ett mycket uppskattat föredrag av en lika uppskattad föredragshållare.

Efter föredraget informerades om kommande aktiviteter som studiecirklar och utflykter. Därefter kaffe med smörgås och utlottning av fina vinster från handarbetsgruppen och gåvor från våra medlemmar.