Mars

Månadsmötet den 28 mars

  • Annhörigkonsulent Annika Hallkvist
  • Gunnar Öhrn berättar
  • Annhörigkonsulent Annika Hallkvist
  • Gunnar Öhrn berättar

Mötet inleddes med en kort presentation av anhörigkonsulent Annika Hallkvist. Annika berättade om sig själv och sitt arbete inom socialtjänsten och att hon träffas på Åsens dagcentral. Annika informerade också om den kommande Seniordagen där bland andra professor Marie Louise Danielsson-Tham kommer att informera om vikten av att hantera maten rätt.

Dagens huvudämne var information om förföljelsen av judar från Jesu korsfästelse och till våra dagar med nazisternas dödsläger som de värsta brotten.
Ingvar Öhrn från Askersund (men född i Hallsberg) berättade inlevelsefullt och visade bilder om hur judar förföljts av romare, korstågsfarare, nazister och många andra, även i Sverige. Många otäcka bilder visades från ghetton och dödslägren i Polen.

Efter föredragen informerade Inga Alexandersson om vad som diskuterats på senaste KPR-mötet. Bland annat pågår planeringen för det nya Kullängen men det är långt kvar tills spaden sätts i marken. Kommunen planerar ombyggnad av Alléhallen för att tillgodose funktionshindrades behov. Inga berättade också om problemen med parkering för hemtjänst och andra besökande till Hallbos bostäder. Man får parkeringsböter trots att man är där i tjänsten och inte alltid är klara innan tiden gått ut.

Hans Nilsson informerade om kommande aktiviteter och därefter serverades kaffe med smörgås och sedan lottdragning och vinstutdelningar.