Januari

Månadsmötet den 31 januari 2018

  • Magnus Andersson berättar om vad som är på gång i Hallsberg
  • Jaana Jansson berättar om Kullängen och hemtjänsten
  • I väntan på lotteridragningen
  • Lyckliga vinnare hämtar fina priser
  • Magnus Andersson berättar om vad som är på gång i Hallsberg
  • Jaana Jansson berättar om Kullängen och hemtjänsten
  • I väntan på lotteridragningen
  • Lyckliga vinnare hämtar fina priser

På årets första månadsmöte informerade kommunalrådet Magnus Andersson om vad som händer i vår växande kommun. Flera bostadsprojekt är på gång i närtid och ytterligare villatomter planeras då de befintliga i stort sett är slutsålda. Parkeringsproblematiken med brist på både kort- och långtidsparkeringar togs också upp.
Även på industrisidan händer mycket, Train Alliance hjulslipningsanläggning på Ralafältet invigs i vår och avisningsanläggningen står på tur. Ledig industrimark finns och arbete pågår för att få hit fler industrier.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens chef Jaana Jansson berättade om planerna för utbyggnad av Kullängens äldreboende och svarade på frågor om hemtjänst med mera. Ytterligare information kommer att delges på kommande KPR-möten.
Innan det blev dags för kaffe och smörgås hann Ove Forsberg påminna om halkskydd och reflexer. Han påminde också om att vi bör bunkra upp mat och dryck så att vi klarar ett elbortfall på minst 72 timmar.
Efter kaffet blev det lottdragning på åror och kaffebiljett med många glada vinnare.