Februari

Föreningens årsmöte den 28 februari

  • Inga Alexandersson informerar om kommande Seniordag. Mötesordförande och sekreterare samt omvalde ordföranden Hans Nilsson vid bordet
  • Fullsatt igen!
  • Lyckliga vinnare väljer bland vinsterna
  • Inga Alexandersson informerar om kommande Seniordag. Mötesordförande och sekreterare samt omvalde ordföranden Hans Nilsson vid bordet
  • Fullsatt igen!
  • Lyckliga vinnare väljer bland vinsterna

Drygt 70 personer trotsade kyla och hård vind för att deltaga på 2018 års årsmöte.
Mötet inleddes med parentation med ljuständning och en tyst minut till minne av våra bortgångna medlemmar. Vi sjöng psalmen Härlig är jorden a capella ledd av vår kör Liv och Lust.
Därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar under ledning av dagens mötesordförande Per-Åke Öster med Margareta Strömberg som sekreterare.
Efter information av omvalde ordföranden Hans Nilsson om kommande aktiviteter serverades kaffe med kyrkans goda smörgåsar och en bit drömtårta. Dragning och utlottning av lotterivinster därefter.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Balansräkning

Resultaträkning

Budget

Protokoll